Làm phần mềm quản lý công việc Mr Hiển

0% Hoàn thành

Mô tả công việc

Triển khai phần mềm quản lý công việc

phưng thức online

giao thưc website kết hoạp wordpress

Tài liệu

Không có tài liệu tại thời điểm này.

Tiến độ triển khai

0% Tiến độ

100% Thời gian

Ngày bắt đầu

22/05/2020

Ngày kết thúc

29/05/2020

0/2

Giai đoạn hoàn thành

0/1

Complete Tasks

Các giai đoạn

Expand Discussions | 0 / 2 Hoàn thành

giai đoạn 1 0 Tài liệu 0 / 1 Nhiệm vụ 1 Responses

5%
Description

Lập dự toán

0/0 No Documents Phase Documents

No documents attached to this phase.

Thảo luận 1

 1. 21/05/2020 lúc 4:15 sáng
  tiennt

  ok

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0 Tài liệu 0 / 0 Nhiệm vụ 1 Responses

0%

0/0 No Documents Phase Documents

No documents attached to this phase.

Thảo luận 1

 1. 21/05/2020 lúc 4:18 sáng
  tiennt

  chuẩn bị làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thảo luận công việc One Response to Làm phần mềm quản lý công việc

 1. 21/05/2020 lúc 4:17 sáng
  tiennt

  đẩy nhanh tiến độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Update Status

Document Status Updated

Notifications have been sent.