Gặp Khách hàng Mr. Khôi Làm phần mềm

22% Hoàn thành

Mô tả công việc

Yêu cầu code: 1. Ứng dụng có thể sử dụng trên điện thoại 2. Có thể tạo các nhóm riêng tương tự wework 3. Tạo công việc hằng ngày, phân công cho mỗi cá nhân trong từng nhóm riêng biệt, tương tự wework 4. Sử dụng tài khoản bằng sđt hoặc mail

Tài liệu

Không có tài liệu tại thời điểm này.

Tiến độ triển khai

22% Tiến độ

0/2

Giai đoạn hoàn thành

0/1

Complete Tasks

Các giai đoạn

Expand Discussions | 0 / 2 Hoàn thành

Công việc nhỏ A1 0 Tài liệu 0 / 1 Nhiệm vụ 1 Responses

20%
Description

Hãy kiểm tra thông tin thiệt kỹ nhé!!1

0/0 No Documents Phase Documents

No documents attached to this phase.

Thảo luận 1

  1. 21/05/2020 lúc 10:12 sáng
    Huỳnh Hiển

    Chào khôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0 Tài liệu 0 / 0 Nhiệm vụ 0 Responses

0%

0/0 No Documents Phase Documents

No documents attached to this phase.

Thảo luận 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thảo luận công việc 0 Responses to Gặp Khách hàng Mr. Khôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Update Status

Document Status Updated

Notifications have been sent.